• Home
  • Asta 1
  • 6 317-280 aC. Agatokles . Siracusa. AE 22. Gc 1200. Ae. 9,99 ...
<< Lotto 5 - III aC. Grecia ...   Lotto 7 - 382-336 aC. ... >>

Lotto 6 - Asta 1

317-280 aC. Agatokles . Siracusa. ...
317-280 aC. Agatokles . Siracusa. ...
Base d'asta:
25,00 EUR


317-280 aC. Agatokles . Siracusa. AE 22. Gc 1200. Ae. 9,99 g. Atractiva. MBC+. Est.50.


Offerte

Stato lotto:
Asta chiusa